Nyt om navne

Thomas Steen Hansen

Thomas Steen Hansen

Vice administrerende direktør, Dansand A/S

23.05 2017

Thomas Steen Hansen bliver ny vice administrerende direktør i Dansand A/S. Den nuværende administrerende direktør, Poul Konrad Beck, vil fortsat udgøre den øverste direktion, mens Thomas får ansvaret for den daglige drift i virksomheden. Thomas har været ansat hos Dansand siden marts 2016, hvor han hidtil har haft ansvarsområder inden for virksomhedens kommercielle felt.


Claus Smed Søndergaard

Claus Smed Søndergaard

Associeret partner, Mangor & Nagel

22.05 2017

Claus Smed Søndergaard, der er kreativ chef hos Mangor & Nagel arkitekter, er indtrådt i bestyrelsen som associeret partner. Her skal han være med til at sikre virksomhedens arkitektoniske profil. Søren er arkitekt MAA.


Jakob Andersen

Jakob Andersen

Bestyrelsesmedlem, Mangor & Nagel

22.05 2017

Jakob Andersen, der er teknisk direktør og afdelingschef hos Mangor & Nagel arkitekter, er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem. Her skal han være med til at sikre virksomhedens fokus på det tekniske perspektiv og bygbarheden. Jakob har indtil videre været ansat i virksomheden i 12 år, og han er uddannet bygningskonstruktør MAK.


Søren Stoustrup

Søren Stoustrup

Bestyrelsesmedlem, Mangor & Nagel

22.05 2017

Søren Stoustrup, der er tilbuds- og markedschef hos virksomheden Mangor & Nagel, er nu indtrådt i bestyrelsen. Her skal han, med hjælp fra sit store netværk til kunder og samarbejdspartnere, være med til at sikre, at virksomheden kommer med på de spændende og attraktive opgaver. Søren har været ansat i virksomheden i 12 år, og han er arkitekt MAA.


Per Vangekjær

Per Vangekjær

Formand, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

22.05 2017

NY FORMAND FOR HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN
Malermester Per Vangekjær (f. 1959) blev mandag den 22. maj valgt enstemmigt som ny formand for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Han afløser dermed Robert Sørensen, der har været formand siden 2010. Robert Sørensen genopstillede ikke ved generalforsamlingen.

Med valget af Per Vangekjær som formand har Haandværkerforeningen befæstet sin position som en central erhvervspolitisk aktør i hovedstaden. Per Vangekjær er således oldermand i Københavns Malerlaug, formand for Danske Malermestre, næstformand i Håndværksrådet og medlem af bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening.

? København og hovedstaden er i en rivende udvikling i disse år, og der er behov for en stærk, lokal og tværfaglig stemme, som taler erhvervslivets sag. Haandværkerforeningen er netop den stemme, og vi gå i tæt dialog med kommunen om at finde løsninger, der understøtter de selvstændige erhvervsdrivende, siger Per Vangekjær.

? Haandværkerforeningen er talerør for hovedstadens ejerledere ? og vi skal udbygge og forstærke den position. Det ser jeg frem til at gøre sammen med Haandværkerforeningens direktion og den øvrige bestyrelse, siger Per Vangekjær og fortsætter.

Per Vangekjær er malermester og ejer af malerfirmaet Aage Møller & Søn i Holte.

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er en tværfaglig interesseorganisation, der arbejder for erhvervslivets vilkår i Storkøbenhavn. Foreningens godt 2.200 medlemmer er ejere og ledere af virksomheder inden for en bred vifte af erhverv. Herudover er der tilsluttet mere end 35 laug og brancheorganisationer. Haandværkerforeningen ejer og administrerer ca. 1.000 boliglejemål, en række erhvervslejemål og et plejehjem i København.

Haandværkerforeningens bestyrelse består af:
Oldermand, malermester Per Vangekjær (formand)
Murermester Peter Mortensen (næstformand)
El-installatør Steen Søkvist (næstformand)
Adm. direktør, bygningsingeniør, Jan Bruus Sørensen
Viceoldermand, vognmand Henrik Tofteng
Oldermand, VVS-installatør Søren Schmidt
Oldermand, tapetserermester Mette Palsteen
Advokat, partner, Jens Hjortskov
Oldermand, Smedemester Steen Carmel


Ulrik Hoffmann

Ulrik Hoffmann

Salgs- og projektchef, Eurotag Danmark A/S

21.05 2017

Ulrik Hoffmann er udnævnt til salgs- og projektchef i Eurotag Danmark A/S. Han har været ansat i virksomheden i mere end 15 år, og før udnævnelse fungerede Ulrik som salgschef og Key Account Manager. Gennem årene har han været med til at præge, at virksomheden i dag er Danmarks førende leverandør af tagmaterialer. Ulrik er oprindeligt handelsuddannet.


Gitte Krusholm Nielsen

Gitte Krusholm Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Green Building Council Danmark

21.05 2017

Gitte Krusholm Nielsen, der er direktør hos Danske tegl, er udnævnt til nyt bestyrelsesmedlem hos Green Building Council Danmark. Her kommer hun til at bidrage med sin viden og erfaring fra byggebranchen samt støtte Green Bulding Coucils arbejde. Gitte bestrider desuden også en bestyrelsespost i organisationen Dansk standard.


Søren P. Olsen

Søren P. Olsen

Direktør, DT Group

18.05 2017

Søren P. Olsen, der er direktør hos DT Group, fylder 50 år. Her har Søren senest udviklet en skærpet strategiplan for virksomheden. Derudover varetager Søren en række bestyrelses- og udvalgsposter i bl.a. Dls hovedbestyrelsen, Svendsen Sport og Lagkagehuset. Før stillingen som direktør hos DT Group var han direktør for Stark Danmark. Søren er uddannet cand.oecon i industriøkonomi og har en master i teknologi, politik og innovationsmanagement.


Henrik Ask

Henrik Ask

Global Sales Executive, MicroShade

15.05 2017

Henrik Ask, 48 år er ansat som Global Sales Executive i MicroShade med ansvar for kontakt til strategiske partnere på globalt plan samt store ejendomsinvestorer og ejendomsselskaber med henblik på at maksimere det finansielle afkast i deres ejendomsporteføljer ved brug af MicroShade teknologi og software.
Han er HA fra CBS i 1994 og har en international MBA fra ESCP Europe i 1997.
Henrik Ask har et indgående kendskab til strategisk salg af high-value produkter på det globale b2b-markedet fra stillinger hos blandt andet Toshiba og Topsil. Han er tysk gift og har studeret og arbejdet i England, Frankrig og Tyskland.
Han er gift med Alexandra, der arbejder hos GN Resound. De har to børn, og familien bor i Ølstykke.